Faşizme Karşı Zaferin 76. Yıldönümünü Kutluyoruz – Mücadele sürüyor 

8 – 9 Mayıs 1945, faşizmin büyük bir yenilgiye uğradığının tescil edildiği olağanüstü bir tarihtir. Zamanının en modern silahlarına sahip olan ve yenilmez olarak görülen başını Nazilerin çektiği faşizm, ardında on milyonlarca ölü, yanmış yıkılmış on binlerce yerleşim yerleri bırakarak tarihin çöp sepetine atıldı.

En başından beri faşizmin yok edemediği tek şey, insanlığın eşitlik ve özgürlük temelinde yaşama ve mücadele umuduydu. Bu umudu ete kemiğe bürüyen Sovyetler Birliği ve bu uğurda mücadele eden komünist partileri bu kıvılcımı taşıyan öncülerdi.

Burada bu mücadeleye katkı koyan herkesi ama özellikle de milyonlarca ölü veren Sovyetler Birliği halklarını ve Kızıl Orduyu, ayrıca ‘’eşitlik ve özgürlük’’ için canlarını feda etmekten kaçınmayan on binlerce komünisti saygı ve büyük bir gururla anıyoruz.

Faşizmin yıkılışından 76 yıl, reel sosyalizmin çözülüşünden otuz küsur yıl sonra, savaş boruları Avrupa kıtasında ötüyor. Orta Doğu’da şeriatçı faşistler, Avrupa’nın, AB’nin bütününde olağan faşistler, öfkeli yurttaşlar, farklı düşünenler veya özgürlük savaşçıları olarak siyaset sahnesinde rollerini oynamaya devam ediyorlar.

Faşizme en büyük darbenin vurulduğu Almanya’da faşizmden kurtuluştan 76 yıl sonra faşist-faşizan hareketler gündemde dikkat çekecek duruma geldiler.

Bataklığı kurutmadan sineklerden kurtulamayacağımızı bir kez daha yaşayarak görüyoruz.

Kapitalist sömürü, gericilik, faşizm ve savaş kaderimiz olamaz ve olmayacak. Artık, 8 – 9 Mayıs 1945’i anmak, sadece 76 yıl öncesinin olaylarını hatırlatmakla sınırlanamaz. Barış mücadelesini yükseltmek, aynı zamanda sermaye düzeninin bütün çeşitlerine ve faşizmle emperyalizme karşı verilen mücadeleyle mümkündür.

Sınıfsal bakış olmadan, nedenleri gölgede bırakarak suçları öne çıkartan, ‘‘geçmişle hesaplaşma‘‘nın sermayenin ekmeğine yağ süreceği görülüyor.

Sermayeyi karşısına almayan, Sovyetler Birliği’nin belirleyici rolünü ve sosyalizm seçeneğini gölgede bırakan her 8/9 Mayıs anması, sorunlu olmakla kalmayacak, barış mücadelesini de etkisizleştirecektir.

Günümüzdeki bütün olumsuz koşullara ve yenilgilere rağmen, faşizme karşı verilen mücadele bir nostalji olarak kalmıyorsa, sosyalizmin kızıl bayrağının hala dalgalanıyor olmasındandır.

Bugün burada, yarın her yerde.
Yaşasın eşitlik ve özgürlük mücadelemiz!
Yaşasın sosyalizm!

Türkiye Komünist Partisi (TKP)
Almanya Örgütleri
7 Mayıs 2021