Türkiye Komünist Partisi (TKP) “Herkese Aşı“
sloganı altında bir bir imza kampanyası başlattı:

Aşılar üstünde bütün patentler kaldırılmalıdır!

Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada bugüne kadar 3 milyona yakın kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada “tarihin en üyük aşılama kampanyası” olarak sunulan aşılama çalışmalarına dünya nüfusunun sadece %2,16’sı tam olarak aşılanmış durumda. Aşının dağıtım ağı ise bilimsel verilerle değil, yine kapitalizmin kurallarıyla belirleniyor.

Aşılar üzerindeki patentler ve bu patentlerin paylaşılmaması, ilaç tekellerinin daha fazla kazanmasını sağlıyor, kazanmanın ötesinde zenginleştiriyor . Aynı nedenle aşıların üretim ve tedariğinde sorunlar görülüyor.  Aşı üretimi yetersiz kalıyor.

Zengin ülkeler yoksul ülkelere göre 25 kat daha hızlı aşılanıyor. Bazı ülkelerde tek doz aşı dahi uygulanmış değil. İlaç tekellerinin kâr hırsı göz göre göre milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor.

Ülkemizde de yeterli aşı tedarik edilemediği için aşılama hızı oldukça düştü, salgın kontrol altına alınabilecekken kontrolden çıktı.

Sağlık sistemi daha fazla piyasa kurallarıyla yönetilemez, aşı üretimi patentlerin sunduğu kârlardan vazgeçmek istemeyen ilaç tekellerine bırakılamaz. Aşıların formülleri ve üretim teknolojileri tüm ülkelerle paylaşılmalı, üretilmeleri patent yasaklarıyla engellenmemeli, aksine bu aşıların üretimi için gerekli ise teknolojik iyileştirmeler hızla desteklenmelidir. İnsanlık için aşı ücretsiz olarak üretilmeli ve yaygın ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır.

İmza kampanyasına ulaşmakiçin lütfen tıklayın: herkeseasi.org