41 yıl önce öldürülen TKP-Üyesi 5 Ocak’ta Berlin’deki Kottbusser Tor’da anıldı.

Celalettin Kesim onurumuzdur,
onurlu davasına sahip çıkıyoruz!

 

Dostlar, yoldaşlar, hoşgeldiniz.

41 sene önce, bir öğretmen, bir baba, bir sendikacı olan Celalettin Kesim, bu meydanda bildiri dağıtırken dinci-faşistler tarafından katledildi. Katiller, Celalettin Kesim’i TKP üyesi bir komünist, Almanya’da enternasyonalist bir devrimci olduğu için hedef aldılar. 

Celalettin Kesim cinayeti, devrimci hareketlerin Türkiye’de hızla toplumsallaştığı, işçilerin, köylülerin hakları için artan bir oranda mücadeleye giriştikleri bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye Komünist  Partisi onbinlerce işçiyle  gösteriler düzenlemekte, ülkenin çeşitli yerlerinde işçi ve köylüler haklarını aramak için sokağa çıkmaktaydı. Öğrenci ve akademisyenler ise üniversitelerde İkinci Milliyetçi Cephe hükümetini protesto etmekte ve işçilerin yanlarında olduklarını göstermekteydi.

İşçi cephesinde bunlar olurken, patron cephesi de dünyada hızla yükselen neoliberal politikaların bir parçası olmanın, Türkiye’yi emperyalizmin pazarı haline getirmenin uğraşı içindeydiler.  Bugün 24 Ocak Kararları olarak bilinen bu politikalar, aynı zamanda hükümetin ölüm fermanıydı. İşçiler, kendilerine rağmen bu kararların uygulanamayacağını açıkça göstermiş, burjuvazi de toplumsal hareketler asker postalları altında çiğnenmeden bu kararları hayata geçiremeye ceklerini anlamıştı. Toplumu bir darbeyi ister hale getirmek için ülkede bir terör havası estirmeye karar veren burjuvazi, ülkücü ve dincifaşist tetikçileri kullanarak komünistlere, sendikacılara ve ilerici aydınlara karşı suikastler düzenlemekteydi. 

Türkiye Komünist Partisi, Almanya’da da bu darbe tehdidine karşı sessiz kalmamış, 4 Ocak günü Berlin’de NATO’cu generallerin hükümete verdiği ültimatomu kınayan bir bildiri dağıtmış ve 5 Ocak günü Türkiye Konsolosluğu önünde yapacakları darbe karşıtı eylem için çağrı yapmışlardı. 5 Ocak günü eylemden önce Kottbusser Tor meydanında Kurtuluş gazetesi satan ve Afganistan’da ilerici hükümeti devirmek  için ABD’nin cihatçı  çeteleri silahlandırmasına karşı “Yaşasın Sovyetler Birliği’nin Afgan halkına yardımı” sloganları atan yoldaşlarımıza dinci-faşistler saldırdılar. Bazı yoldaşlarımız yaralandı, Celalettin Kesim yoldaşımız ise hayatını kaybetti.  Katilleri hala bulunamadı. Cinayet örtbas edildi.

Sevgili dostlar, Bu cinayetten 41 yıl sonra bugün, Türkiye bir kez daha fiili olarak bir dinci- ülkücü koalisyon tarafından yönetilmektedir.İktidarın ayaklarının altından kaydığının farkında olan hü- kümet, toplumsal muhalefeti sindirmek için yeniden tetikçilerini sokağa çıkarmıştır.

Sedat Peker, Alaattin Çakıcı gibi ülkücü mafya bozuntularının hapisten çıkarılması, ilericileri, akademisyenleri, işçileri ve muhalefeti tehdit  etmelerine seyirci kalınması tesadüf değildir. Pandemi sürecinde hükümetin işçileri göz göre göre ölüme terkettiğine tanık olduk. Hükümetin işçi düşmanlığını terör yoluyla saklamasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Komünist Partisi olarak, evrensel değerlerin tamamının karşısında duran ve dinci-ülkücü koalisyonun sokakta tetikçiliğine  soyunan tarikat ve ülkücü yapılanmaların tamanının kapatılması çağrısında bulunuyoruz. 

Türkiye’de sosyalist iktidar için ödenen  hiçbir bedel boşuna değildi. Celalettin Kesim yoldaşımızın  mücadelesini de muhakkak  devrimle taçlandıracağız.

Celalettin Kesim  yoldaşımızın şahsında, bu mücadelede yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi
Berlin Örgütü
5 Ocak 2021