Sen de imzala!

İki dilde: Almanca/Türkçe

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesini kabul etmiyoruz!

Kadınlar boyun eğmiyor!

Feshedilen kadınların yaşam hakkıdır.

AKP’nin bu ülkede kadınların yaşam hakkının ve yaşam alanının sınırlarını çizme meşruiyeti bulunmamaktadır!

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin arttığı Türkiye’de AKP iktidarı ile birlikte tarikat ve cemaatlerin İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldığı unutulmamalı. AKP’nin sözleşmeden çekilme kararı, ülkeyi dinci gericiliğe teslim etme ve laiklikle hesaplaşma kararıdır.

Yetersiz de kalsa, taraf ülkeleri, bireyleri cinsel, psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddetten korumakla ve adli süreçleri işletmekle yükümlü tutan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için mücadele eden kadınlar kazanacaktır.

Laiklik, eşitlik ve özgürlüğü savunan kadınlar bu saldırıları durduracaktır. 

Her türlü eşitsizliğin kaynağının kurutulması, bu düzenin değişmesiyle mümkündür.

Biz aşağda imzası bulunanlar,

– İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararına karşı Türkiye’de boyun eğmeyerek ayaklanan ve daha ileri bir mücadele için kararname açıklayan kadınlarla dayanışmamızı ilan ediyor;

– Kadınlara yönelik saldırıların durdurulması için, acil olarak kadına yönelik şiddetin en ağır biçimde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Daha azına asla razı olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Partisi
Almanya
Mart 2021Verilerimin imza kampanyası için kaydedileceğini kabul ediyorum. İmza kampanyası sahibi adımı ve yerimi görebilir ve alıcısına iletebilir. Bu anlaşmayı her an iptal edebilirim.
„tkp-deutschland.com“ adresinden „Newsletter“ – haber bültenini almayı kabul ediyorum. Bu izni, her haber bülteninin sonundaki abonelikten çıkma bağlantısı yoluyla istediğim zaman iptal edebilirim.


İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması kararı sonrası „soL“ Portal´ da yer alan değerlendirmeyi okumak için buraya tıkla.